• Kvalitní geodetické služby precizně zpracované dle Vašich požadavků
  ve Zlíně a jeho okolí.
  Ať vlastníte nemovitost, jste projektant či zastupujete stavební firmu,
  jste zde správně.
  Zajímá mě více

NABÍDKA SLUŽEB

Geometrický plán

Předprojektové zaměření stavby

Vytyčení stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného stavu

Základní mapa závodu

Podélné a příčné profily

Měření a vytyčování ploch a délek

Schéma inženýrské sítě

Provozní schéma

Předprojektové zaměření stavby

 • mapový podklad pro projekční činnost

Vytyčení stavby

 • fyzické umístění stavebního objektu do terénu

Schéma inženýrské sítě

 • vyhotovení dokumentace inženýrské sítě včetně podrobností o jejich jednotlivých prvcích

Dokumentace skutečného stavu

 • zaměření objektu, skupiny objektů nebo zájmového území pro splnění požadavku na aktuálnost stavební dokumentace

Dokumentace skutečného provedení stavby

 • zaměření dílčích výsledků výstavby a/nebo zaměření kompletního díla po ukončení výstavby

Podélné a příčné profily

 • speciální mapový podklad zejména pro projektování liniových staveb

Měření a vytyčování geometrických prvků

 • měření vzájemné polohy bodů (jejich vzájemné vzdálenosti, výškového rozdílu, sklonu jejich spojnice)
 • měření úhlů, výpočet ploch (např. zjišťování ploch pro následnou cenovou kalkulaci – plášť budovy, rozloha obdělávané půdy aj.)

Základní mapa závodu

 • dokumentace skutečného stavu většího rozsahu s přihlédnutím na požadavky kartografické interpretace stanovené objednatelem

Provozní schéma

 • vytvoření buď zjednodušeného modelu (např. výrobní linka)
 • nebo podrobného rozměrově skutečného modelu (např. pro přímé projektování návrhu rozšíření technologických zařízení)

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

Vzdělání kombinující stavebnictví a zeměměřictví

 • problematiku, ve které se pohybuji, jsem poznal nejenom ze strany mé aktuální profese zeměměřiče, ale i ze strany uživatelů mých výsledků (projektanti a stavební firmy), což mi umožňuje lepšímu porozumění jejich potřebám

Střední průmyslová škola Zlín

 • Stavebnictví

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně

 • Geodézie, kartografie a geoinformatika (bakalářský studijní program)

Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

 • Inženýrská geodézie (navazující magisterský studijní program)

Praxe doplňující vzdělání

 • kromě získaných teoretických znalostí v oboru jsem měl možnost seznámení se i s praxí, která je stejně důležitá, a to jak v zeměměřičství, tak i v realizaci staveb

Realizace staveb

 • Navláčil stavební firma, s.r.o. (rodinné domy, průmyslové objekty)
 • Výztuž CZ, s.r.o. (příprava součástí stavebních konstrukcí)
 • MANAG, a.s. (vysokoškolský objekt)

Zeměměřičství

 • GEOPEN s.r.o. (rodinné domy, bytové domy, silnice, dálnice)

O MNĚ

Ing. Josef Hubáček

Ve svém volném čase se věnuji ragby. Tento sport mě naučil dodržovat jeho hodnoty, kterými jsou mj. čestnost a úcta. A také týmovou spolupráci. Stejně jako ve sportovním týmu se setkává skupina lidí s různou povahou, ale se stejným cílem – zvítězit, tak i při stavební činnosti spolupracuje spousta profesí rozdílných specializací, ale se společným cílem – například postavit dům. V obou případech je důležitá vzájemná komunikace a osobní odpovědnost za splnění své části společného úkolu.

Kontakty

V případě Vašich dotazů či zájmu o nezávaznou cenovou kalkulaci
se neváhejte obrátit na jeden z kontaktů níže.

e-mail: info(z)sgz.cz
tel.: 732 359 175

Adresa provozovny:
Nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín
(schůzku nutno domluvit předem)

Ing. Josef Hubáček
IČO: 072 73 258

Fyzická osoba zapsaná
v Živnostenském rejstříku od 4. 7. 2018